Mezi námi

Jak funguji asistenční infolinky pro cizince v mongolském, vietnamském a ukrajinském jazyce?

Mezi námi

Jak funguji asistenční infolinky pro cizince v mongolském, vietnamském a ukrajinském jazyce?
Mezi námi

Plus

Slovenský herec Andrej Hryc a vztah k Rusínům. Šéf spolku Ruská tradice Igor Zolotarev o historii příslušníků ruské intelektuální elity v ČR. Moderuje Ilona Zasidkovych

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají