Meteor

Meteor o sčítání ptáků, zvukovém klamu a utíkajících houbách

Meteor

Meteor o sčítání ptáků, zvukovém klamu a utíkajících houbách
Lidské ucho skvěle vnímá zvuk

Dvojka

Poslechněte si:

  • 01:15 Jak se sčítají ptáci?
  • 11:45 Kdy lékaři poznali význam hygieny
  • 17:14 Zvukový klam nekonečné hudby
  • 31:41 Mohou houby utíkat?
  • 44:04 Proč hmyz netrpí žízní?

\nPetr Sobotka