Máme hosty

Čichejte. Obyvatelé Holic si kvůli fabrice hlídají čerstvý vzduch

Máme hosty

Čichejte. Obyvatelé Holic si kvůli fabrice hlídají čerstvý vzduch
Město Holice je přirozeným spádovým městem v holickém mikroregionu a důležitou silniční křižovatkou. Oblasti v okolí začaly být osidlovány až koncem 13. století

Pardubice

Starostou města zůstal Ondřej Výborný. Jako jediný z holických kandidátů dostal přes tisíc hlasů. Výsledek byl i pro něj překvapující. Získal ještě o fous víc než před čtyřmi lety.
Jakub Malý

Ostatní také poslouchají