Máme hosty

Běž domů, Ivane. Odsun Sovětů byl ve Vysokém Mýtě hlavní porevoluční úkol

Máme hosty

Běž domů, Ivane. Odsun Sovětů byl ve Vysokém Mýtě hlavní porevoluční úkol
Demonstrace proti přítomnosti sovětských vojáků ve Vysokém Mýtě

Pardubice

Přišli rychle a k odchodu se neměli přes dvacet let. Vojska zemí Varšavské smlouvy vpadla do Československa 21. srpna 1968. Jejich dočasný pobyt začal končit v roce 1990.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají