Magazín Leonardo

Zatím žádný záchranný člun nemáme, krotí exoplanetární optimismus astrofyzik

Magazín Leonardo

Zatím žádný záchranný člun nemáme, krotí exoplanetární optimismus astrofyzik
Družice Kepler

Plus

Třetí Keplerův zákon vyjadřuje závislost mezi velikostmi velkých poloos, tedy středních vzdáleností planet od Slunce a jejich oběžnými dobami. Astronom Johannes Kepler se k této myšlence propracoval 15. května 1618, tedy před 400 lety.

Ostatní také poslouchají