Magazín Leonardo

O české vědkyni, která se vrátila z expedice na Antarktidu

Magazín Leonardo

O české vědkyni, která se vrátila z expedice na Antarktidu
Magazín Leonardo

Plus

Proč Indie zakázala dovoz odpadu na své území? Snímky jednoho z nejslavnějších fotografů přírody. Zakladatel parodické IG Nobelovy ceny. Moderuje Veronika Paroulková

Ostatní také poslouchají