Magazín Leonardo

Fytoremediace, slibná metoda obnovy kontaminované půdy

Magazín Leonardo

Fytoremediace, slibná metoda obnovy kontaminované půdy
Dělníci odtěžují zeminu z horní části sesuvu nad rozestavěnou dálnicí

Plus

Při likvidaci kontaminované půdy se upřednostňuje čistě technická metoda, kdy se hlína vybagruje a odveze na skládku. Lze ale použít šetrnější způsob, který má řadu výhod a navíc nehyzdí krajinu. O čištění půdy za pomocí rostlin tzv. fytoremediací, hovořila v Magazínu Leonardo Diana Nebeská z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, která se podílí na mezinárodním projektu NATO zaměřeném právě na využití fytoremediace.

Ostatní také poslouchají