Magazín Experiment

Půda není kontaminovaná jen pesticidy. Jak ovlivňují potravinový řetězec třeba běžná léčiva?

Magazín Experiment

Půda není kontaminovaná jen pesticidy. Jak ovlivňují potravinový řetězec třeba běžná léčiva?
Čistírny odpadních vod paracetamol nedokážou zcela odbourat (ilustrační foto)

Radiožurnál

Česká zemědělská univerzita založila takzvané Centrum excelentního výzkumu. V projektu NutRisk budou vědci zjišťovat, v jaké míře se různé škodlivé látky nebo třeba léky dostávají vinou člověka do půdy a ovlivňují tak celý potravinový řetězec – od mikroorganismů v půdě přes rostliny po zvířata, která jimi krmíme, až po člověka.

Ostatní také poslouchají