Magazín Experiment

Čeští vědci hledají nové materiály schopné detekovat neviditelné záření

Magazín Experiment

Čeští vědci hledají nové materiály schopné detekovat neviditelné záření
Rentgenový snímek ulity - ilustrační foto

Radiožurnál

Každé ozáření vyvolává potencionální riziko. Snižují ho takzvané scintilátory neboli stínítka. Jedná se o uměle vyrobené krystaly, které zkracují čas ozáření. Vývojem těchto detekčních materiálů se zabývá skupina vědců ve Fyzikálním ústavu Akademie věd. Tým vede Vítězslav Jarý, který za svou práci získal cenu Česká hlava.