Leonardo Plus

Leonid Brežněv jako sovětský vůdce a výrazná postava komunistické éry

Leonardo Plus

Leonid Brežněv jako sovětský vůdce a výrazná postava komunistické éry
Leonardo da Vinci

Plus

Historik Michal Macháček ho ale představí také jako herce a schopného taktika, který dokázal proplout stalinskými čistkami. Moderuje David Šťáhlavský.
David Šťáhlavský

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • S historikem Michalem Macháčkem dnes prakticky v předvečer tragického výročí srpna 68 budeme mluvit o historických souvislostech, které předcházely vstupu ruských, sovětských a dalších armád zemí Varšavské smlouvy do Československa. Země, která od počátku 60. let ve svém názvu deklarovala socialistický směr státu, který ale koncem této dekády 20. století svým vnitropolitickým vývojem ohrožoval socialismus tak, jak si ho představovala Moskva. O nevyhnutelnosti intervence, o Brežněvovi je doktríně a o samotném sovětském vůdci Leonidu Iljiči bude následující hodinka tady ve vysílání. Plus ČRo. K poslechu zve David Šťáhlavský.

  • Leonardo plus.

  • Historik Michal Macháček ve studiu. Vítejte, dobrý den. Dobrý den vám i posluchačům. My si budeme povídat hodně o Brežněvovi. Abych zasadil ho do historického období. Tak se narodil šestého prosince 906 a zemřel 10. listopadu 982. A vy teď tady mi odporuje té o. Narodil se podle všech údajů 19. prosince. To je právě to. Já to a je to otázka právě jak z toho se můžeme zeptat nebo respektive toho se můžeme chytit. Jak je vlastně správné to datum? Ano, máme ještě jedno datum a to je prvního ledna 1907. To je podle tedy nového kalendáře, podle toho starého pravoslavného, buď z čistého nebe 19.. Takže to jsem se stal. Byl ještě je 18., ještě 18. Někdy to je problém u dohledání dat narození, jednotek funkcionářů. Ono to dost často i souvisí, že by mě, co bylo řečeno, ale nemáme vlastně ten základní křtí kšticí list a mám až později i doklady, co loni sepsali. A to jsem se koukal, tak on sám si psal. Toho 19. 19. si prostě on sám.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají