Laboratoř

Na Islandu žila unikátní populace mrožů, kterou vyhubili Vikingové

Laboratoř

Na Islandu žila unikátní populace mrožů, kterou vyhubili Vikingové
Informace o obrázku

Také o biorytmech v polárních oblastech a ledovcích jako zdroji živin. Debatují Marie Šabacká, Adam Petrusek, Lumír Olšovský a Kajetán Písařovic. Moderuje Martina Mašková.