Kulturní vývar

Film vs. realita

Kulturní vývar

Film vs. realita
Kulturní vývar

Plus

Poslechněte si Kulturní vývar o filmech, kde se objevuje americký prezident. Odpovídají realitě? 

Ostatní také poslouchají