Křížem krajem

Větrná jáma Vrbice je jednou z pozoruhodných technických památek Ostravska

Křížem krajem

Větrná jáma Vrbice je jednou z pozoruhodných technických památek Ostravska
Těžní budova s ocelovou věží je architektonicky cenná stavba

Ostrava

Řada technických památek Ostravska souvisí s těžbou černého uhlí. Připomeňme, že V Ostravě se s těžbou přestalo už v raných 90. letech. Jednou z takových průmyslových perel, které si péči památkářů zaslouží, je Větrná jáma Vrbice v Bohumíně. Ta byla prohlášena za kulturní památku České republiky už v roce 1993.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají