Křížem krajem

Ostravský obvod Pustkovec se může pochlubit několika památníky postavenými z bludných balvanů. Vůbec největší najdete uprostřed odpočívadla ve středu obce. Podíváme se také k Bezručově památníku a historické lípě. Připravila Petra Štrymplová.

Křížem krajem

Ostravský obvod Pustkovec se může pochlubit několika památníky postavenými z bludných balvanů. Vůbec největší najdete uprostřed odpočívadla ve středu obce. Podíváme se také k Bezručově památníku a historické lípě. Připravila Petra Štrymplová.
Letní turistická soutěž Křížem krajem 2015

Ostrava

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají