Kriminální případy Čech, Moravy a Slezska

Krádež cholinské madony (1/5)

Kriminální případy Čech, Moravy a Slezska

Krádež cholinské madony (1/5)
Krádež cholinské madony

Rádio vašeho kraje

Z poutního chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Cholině zmizela vzácná gotická soška Panny Marie pocházející z počátku 15. století.

Ostatní také poslouchají