Křesťanský týdeník

Svátek Roš ha-šana je příležitostí k usebrání se

Křesťanský týdeník

Svátek Roš ha-šana je příležitostí k usebrání se
Troubení na šofar během svátku Roš hašana symbolizuje hřmění na hoře Sinaj

Radiožurnál

Den stvoření světa, ale i Den troubení, Den vzpomínání nebo Den soudu. Všechny tyto významy v sobě nese židovský svátek nového roku, Roš ha-šana. Ten se letos bude slavit v pondělí 17. září.

Více z pořadu