Křesťanský týdeník

Pracovníci Elimu Vsetín se vydávají mezi bezdomovce

Křesťanský týdeník

Pracovníci Elimu Vsetín se vydávají mezi bezdomovce
Bezdomovec (ilustrační foto)

Radiožurnál

Elim Vsetín je občanské sdružení založené v roce 1991 místními křesťany, kteří chtěli pomáhat „lidem stojícím mimo zájem společnosti“. Chtěli jim nabídnout „odpočinutí a úlevu pro další cestu životem“. Sdružení poskytuje řadu sociálních služeb, v rámci nichž se věnuje především osobám bez přístřeší. Těm poskytuje ubytování, stravu, duchovní a sociální poradenství, pracovní terapii a vzdělávací a osvětové programy. Součástí této služby je činnost terénních pracovníků, kteří se věnují bezdomovcům přímo na ulici. Jednou z těchto pracovnic je Magdaléna Holá.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají