Křesťanský týdeník

Chráněné bydlení poskytuje Naděje i v Litoměřicích

Křesťanský týdeník

Chráněné bydlení poskytuje Naděje i v Litoměřicích
V bývalém klášteře v Litoměřicích klarisek poskytuje Naděje chráněné bydlení

Radiožurnál

Společnost se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o své nejslabší členy. Proto jsou tak důležité organizace, které se o slabé, hendikepované, osamělé či sociálně vyloučené lidi starají. Od roku 1990 mezi takové organizace patří i Naděje, která dnes působí ve 22 místech naší vlasti. Jejím posláním je podle stanov „praktické uplatňování evangelia v životě“. Jedním z míst, kde Naděje provozuje svá střediska, jsou i Litoměřice. A právě sem se vydáme v následující reportáži z domu Naděje v Pražské ulici.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají