Kontexty

Proměny Afriky v ukázkách z klasické i moderní literatury (1/5)

Kontexty

Proměny Afriky v ukázkách z klasické i moderní literatury (1/5)
Afrika, psací stroj

Vltava

O spisovatelích a jejich díle ve společenském kontextu hovoří Pavla Jazairiová, Luboš Kropáček a Vojtěch Šarše, situaci v současné Africe komentuje Jana Hybášková. Ukázky čtou Alena Zemančíková a Libor Vacek, pořad připravila Vladimíra Bezdíčková.

Ostatní také poslouchají