Koncert SOČR

Inaugurační kon­cert nového šéfdirigenta rozhlasových symfoniků Petra Popelky

Koncert SOČR

Inaugurační kon­cert nového šéfdirigenta rozhlasových symfoniků Petra Popelky
Petr Popelka

Vltava

Během večera zazněla monumen­tální symfonická báseň Pelléas a Mélisanda od Arnolda Schönberga a Houslový koncert Johannesa Brahmse v podání jednoho z nejlepších houslistů současnosti Franka Petera Zimmermanna.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají