Když vypráví nápověda

Síla souzvuku

Když vypráví nápověda

Síla souzvuku
Ženy při rozhovoru v kanceláři

Pardubice

Souzvuk jste zažili stoprocentně všichni, kteří právě teď posloucháte tento pořad. Ženy souzvuk znají, o tom jsem přesvědčená.

Ostatní také poslouchají