Kavárna

6 filmů starých 60 let, které si i dnes zaslouží pozornost

Kavárna

6 filmů starých 60 let, které si i dnes zaslouží pozornost
Sedm statečných (The Magnificent Seven, americký western, 1960)

České Budějovice

Rok 1960, patnáct let po druhé světové válce, dal vzniknout ve světové i domácí kinematografii titulům, které později vstoupily do filmových čítanek.

Ostatní také poslouchají