Káva o čtvrté

Vaše každodenní inspirace: Environmentální žal

Káva o čtvrté

Vaše každodenní inspirace: Environmentální žal
Káva o čtvrté

Dvojka

Host: doc. MUDr. Iva Dudová, zástupkyně přednosy Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Dotazy posílejte na adresu: dvojka@rozhlas.cz. Moderuje Patricie Strouhalová.