Káva o čtvrté

Letní gynekologické potíže

Káva o čtvrté

Letní gynekologické potíže
Káva o čtvrté

Dvojka

Host: MUDr. Andrej Černý, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze. Moderuje Tereza Stýblová.
Tereza Stýblová