Káva o čtvrté

Diskusní pořad, dnes na téma: Zobrazovací metody

Káva o čtvrté

Diskusní pořad, dnes na téma: Zobrazovací metody
Káva o čtvrté

Dvojka

Host: MUDr. Martin Kynčl, Klinika zobrazovacích metod 2. lékařské fakulty UK. Dotazy posílejte na adresu: dvojka@rozhlas.cz. Moderuje Patricie Strouhalová.