Kaleidoskop

Rohy božské

Kaleidoskop

Rohy božské
Kalidoskop

Plzeň

V Kaleidoskopu s názvem Rohy božské vstoupíme do příběhu polozapomenutého hospodářského dvora plaského cisterciáckého kláštera zvaného Rohy.