Jihočeské nebe

Jednou za 28 let připadají dny v týdnu na úplně stejná data, fáze Měsíce se v tytéž dny opakují po 19 letech

Jihočeské nebe

Jednou za 28 let připadají dny v týdnu na úplně stejná data, fáze Měsíce se v tytéž dny opakují po 19 letech
Kalendář

České Budějovice

V kalendářích běžně zjišťujeme, kdo má daný den svátek, nebo na které dny připadá pracovní volno. Objevují se tam ale i různá čísla a písmena, jejichž význam málokdo zná. Souvisí s pohybem nebeských těles.
Filip Černý

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají