Jihočeské kroniky

Jak lidé v době baroka slavili přelom roku v klášteře, na zámku a ve městě

Jihočeské kroniky

Jak lidé v době baroka slavili přelom roku v klášteře, na zámku a ve městě
Jihočeské kroniky Markéta Králová

České Budějovice

Markéta Králová převypráví žertovné silvestrovské koledování části minoritské komunity, slavnost Tří králů se žehnáním vody, kadidla a zlata a obřadné zakončení celého vánočního období, což tehdy připadalo na Hromnice, jako i blízký vztah krumlovského panovníka knížete Josefa Adama ze Schwarzenbergu a představeného minoritů Sperla.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají