Jihočeši

Učeň si při výrobě dílu pro lodní motor počínal tak obratně, že hned dostal nabídku práce

Jihočeši

Učeň si při výrobě dílu pro lodní motor počínal tak obratně, že hned dostal nabídku práce
Soustruh

České Budějovice

Strojní inženýr a učitel na průmyslové škole Pavel Hlásek je autorem pěti technologických učebnic, ale také mnoho času strávil jako průvodce turistů po různých zemích. Narodil se před válkou v Českých Budějovicích. Po válce nastoupil do učení v Trhových Svinech.
Ivana Šimánková

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají