Jazykový koutek

Naše mateřština v blízké budoucnosti

Jazykový koutek

Naše mateřština v blízké budoucnosti
Jazykový koutek

Karlovy Vary

Jak to bude s naší mateřštinou vypadat v blízké budoucnosti? V Jazykovém koutku nabízíme výhled ředitele Ústavu pro jazyk český Martina Proška. Moderuje Stanislav Jurík.