Jak to vidí...

Profesionál musí mít srdce, zdůrazňuje Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity Brno

Jak to vidí...

Profesionál musí mít srdce, zdůrazňuje Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity Brno
Charita

Dvojka

Jak má vypadat správný manažer 3. tisíciletí? Daří se i v této době získávat sponzory a dobrovolníky? Jak to teď vypadá v místech, které v létě postihlo tornádo?
Zbigniew Czendlik

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají