Jak to vidí...

Mongolsko je krásná krajina, nezasažená civilizací

Jak to vidí...

Mongolsko je krásná krajina, nezasažená civilizací
Kůň je v Mongolsku rozšířeným dopravním prostředkem

Dvojka

Je to země rozhlehlá a plná tradičních kočovníků. Na první pohled by se mohlo zdát, že neposkytuje nic zajímavého k vidění. Opak je ale pravdou.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají