Jak to vidí...

Hudebník Hlaváč: Doteď to byly jen útoky, mstivost a narcismus. Vrátí se s Petrem Pavlem kulturnost?

Jak to vidí...

Hudebník Hlaváč: Doteď to byly jen útoky, mstivost a narcismus. Vrátí se s Petrem Pavlem kulturnost?
Prezidentská debata České televize. Petr Pavel

Dvojka

S novým prezidentem přicházejí i nové vize. Jedním z příslibů Petra Pavla je například i otevření Pražského hradu vzdělávání. Co obecně od hlavy státu čekat v oblasti kultury a školství? Vrátí se s novým nejvyšším ústavním činitelem do povědomí lidí i kulturnost? Hudebník a vysokoškolský pedagog Jiří Hlaváč se v audiozáznamu ještě zamyslí nad tím, co mají kromě tvořivého momentu společného věda a umění.
Jiří Hlaváč, Zita Senková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Nově zvolený prezident Petr Pavel mimo jiné slíbil, že otevře Pražský hrad i pro vzdělávání. Pane profesore, co od Petra Pavla, ale i obecně od hlavy státu lze očekávat právě v oblasti třeba školství, vzdělávání a pochopitelně také oblasti kultury a umění. Která které jsou vám vlastně i jako pedagogovi oba sektory.

  • Nejbližší. Já bych to mohl dát do jednoho slůvka kulturnost. Ale já se zamyslím malinko. Samozřejmě. Pan generál Pavel vstupuje do prostředí, které v něčem zná, v něčem pro něj bude úplně nové. To je výhodou i nevýhodou. Pak je druhá věc, on není prvním naším prezidentem s hodností generála, tak já bych mu popřál, aby se neopakovalo to, co postihlo prezidenta Ludvíka Svobodu, protože on musel řešit problematiku invaze armád u nás. Pan Pavel bude řešit problematiku války na Ukrajině. Další věc, ta rovina kulturnosti. Hity říká s kultura jednání, společenská kultura, kultura slova, kultura řeči. Těch malérů je mnoho. Když se občas podívám na přenos interpelací z PS.

  • To je ukázka nekulturnosti. Ti lidé vystupují, takže je to jeden útok za druhým. Ale další věc. Všimla jste si momentu, kdy v pracovní době všichni jsou v pracovní době? Když odpovídá třeba pan premiér, tak většina z nich mačká tlačítko svých mobilních telefonů a řeší své privátní problémy. Umíte si představit, že u vás na pracovní poradě by se sešlo 15 redaktorů, všichni vybaveni mobilním telefonem a v době, kdy váš šéfredaktor bude sdělovat docela zásadní věci, tak by si budete řešit svoje věci ad absurdum. Pojďme na operační sály. Já si neumím představit, že bych takto učil. Znovu opakuji, jsou v pracovní době a jsou v pracovním poměru, čímž se dostávám zpátky, i pan generál Pavel od devátého března nový prezident bude vysokým státním činitelem a vysokým státním úředníkem a já bych byl rád, aby se ona míra kulturnosti dostalo do obecného povědomí a abychom si mohli znovu uvědomit, jak se chovají na veřejnosti kulturní lidi, jak mluví, jak se umí vyjadřovat a jakým způsobem dávají najevo i svoji míru občanské poslušnosti a pokory. Já jsem se podíval na možná dvě televizní debaty. Musím říci, že pan generál to zvládal s noblesou, s vnitřním klidem soustředěnosti. Dodám k tomu, že logicky z povahy jeho profese musí mít míru spolehlivosti, musí mít míru nadhledu a musí mít míru rozhodnosti proto, aby uměl řešit složité situace. Řekněme, toto je výborná dispozice. Měl by mít i pozorovací talent a měl by rozpoznat skrytá úskalí a skrytá nebezpečí. To je taky výborná dispozice. To všechno ho čeká. Nicméně já mu přeji, aby od devátého března na býval i mnoho nových krásných poznatků a vjemů a aby se postu prezidenta ČR cítil velmi dobře.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají