Jak to vidí...

Host: lingvistka Mirjam Friedová

Jak to vidí...

Host: lingvistka Mirjam Friedová
Zbigniew J. Czendlik

Dvojka

Byla první ženou ve funkci děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Jakou nemocí z povolání trpí lingvisté? Souvisí jazyk se způsobem myšlení? 

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají