Jak to vidí...

Eduarda Stehlíka dodnes udivuje, že se akce Normandie podařila utajit

Jak to vidí...

Eduarda Stehlíka dodnes udivuje, že se akce Normandie podařila utajit
Vylodění Spojenců na pláži Utah

Dvojka

Náhoda nebo omyly. I ty hrály ve II. světové válce velkou roli. Bojovali u Normandie vůbec Čechoslováci?

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají