Jak to bylo doopravdy

Za komunistů byli lidé posíláni za mříže i jen za své ideové přesvědčení a mravní stanovisko, popisuje literární historik

Jak to bylo doopravdy

Za komunistů byli lidé posíláni za mříže i jen za své ideové přesvědčení a mravní stanovisko, popisuje literární historik
Nástup komunistů do vedení Československa zasáhl všechny oblasti společnosti: od ideových odpůrců, třídních nepřátel a nepřátel přátel

Plus

Nástup komunistů do vedení Československa zasáhl všechny oblasti společnosti: od ideových odpůrců, třídních nepřátel a nepřátel přátel. Do soukolí se tak dostali i lidé jen za to, že psali básně, které se režimu nehodily. 
Ivana Chmel Denčevová

Účinkuje: literární historik Radim Kopáč
Připravila: Ivana Chmel Denčevová
Režie: Michal Bureš
Premiéra: 25. 7. 2022

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Proboha.

  • Zavolejte lékaře.

  • Pane doktore, tady tady konečně.

Více z pořadu