Jak to bylo doopravdy

Víme všechno o lidickém odkazu? Jméno obce bylo mnohokrát zneužito

Jak to bylo doopravdy

Víme všechno o lidickém odkazu? Jméno obce bylo mnohokrát zneužito
Nacisté vyhladili Lidice 10. června 1942

Plus

Středočeská obec Lidice je symbolem tragédií 2. světové války. Odkaz Lidic má ale také své temné stránky, které postupně začala odkrývat naše historiografie. Které to jsou a proč jsme o nich nevěděli? Kdy a kdo zneužil odkazu Lidic? A s jakými záměry?
Ivana Chmel Denčevová

Účinkuje: historik Vojtěch Kyncl
Připravila: Ivana Chmel Denčevová
Dramaturgie: Hynek Pekárek
Režie: Michal Bureš
Premiéra: 2019-07-22

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají