Jak to bylo doopravdy

Řádila inkvizice i v českých zemích? Jak to bylo doopravdy?

Jak to bylo doopravdy

Řádila inkvizice i v českých zemích? Jak to bylo doopravdy?
Pálení čarodějnic

Plus

V jižní Evropě, například Španělsku a Portugalsku, je to dodnes bolestné téma. Naopak se někdy zdá, že v českých zemích nebyla inkvizice příliš rozšířená. 

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají