Jak to bylo doopravdy

Okupační vojska přijela během jedné srpnové noci, jejich odchod se organizoval měsíce

Jak to bylo doopravdy

Okupační vojska přijela během jedné srpnové noci, jejich odchod se organizoval měsíce
Karel Cudlín: Odchod sovětských vojsk (1991)

Plus

Během jedné srpnové noci, z 20. na 21. srpna roku 1968, obsadila vojska Varšavské smlouvy pod vedením sovětské Rudé armády Československo. Jejich údajný „dočasný“ pobyt trval dlouhá desetiletí a možná se nám může zdát, že je zcela samozřejmé, že náš stát opustila. Ale zdání může klamat.
Ivana Chmel Denčevová

Účinkuje: historik Oldřich Tůma
Připravila: Ivana Chmel Denčevová
Dramaturgie: Hynek Pekárek
Režie: Michal Bureš
Premiéra: 2018-06-04

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají