Jak to bylo doopravdy

Někteří protektorátní novináři-kolaboranti skončili na popravišti. Řada jich ale nikdy potrestána nebyla

Jak to bylo doopravdy

Někteří protektorátní novináři-kolaboranti skončili na popravišti. Řada jich ale nikdy potrestána nebyla
Předseda Národního soudu vynesl rozsudek nad aktivistickými novináři zleva Karel Werner, Jaroslav Křemen a Vladimír Krychtálek

Plus

Potrestat zrádce a kolaboranty, to byl jeden z hlavních úkolů po skončení 2. světové války. Patřili mezi ně také novináři, kteří prostřednictvím svých textů podporovali nacistickou okupaci.
Ivana Chmel Denčevová

 
Účinkuje: historička a právnička Eva Janečková
Čtou: Igor Bareš, Kamil Halbich, Bořek Joura, Kajetán Písařovic, Luáš Hlavica
Připravila: Ivana Chmel Denčevová
Režie: Michal Bureš

Více z pořadu