Jak to bylo doopravdy

Klid paneláků pod dohledem okupačních vojsk, popisuje normalizaci v Československu historik Stehlík

Jak to bylo doopravdy

Klid paneláků pod dohledem okupačních vojsk, popisuje normalizaci v Československu historik Stehlík
Michal Stehlík

Plus

Normalizace, historické období Československa v 70. a 80. letech, je do značné míry absurdní už svým názvem. Zdání, že se situace dostává do pomyslného normálu po nadějích spjatých s demokratizačním procesem v období Pražského jara. Ovšem ona „normalita“ znamenala další utažení všeho, v čem lidé žili. S okupačními vojsky v zádech a se všudypřítomným strachem, co všechno se jim a jejich blízkým může stát.
Ivana Chmel Denčevová

Účinkuje: historik Michal Stehlík
Připravila: Ivana Chmel Denčevová
Režie: Michal Bureš

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Sloboda našich národů, existenci a bludných život. Náš host státu a přirozeně rozvoji socialistického zřízení nanášel státu jak garantovat jedině spojenectví Brandt ve spolupráci s a Sovětským svazem a nejbližšími ostatními socialistickými státy.

  • Desetiletí, počínajíc i druhou polovinou 70. let doba jakési normální normalizace byla ve skutečnosti.

  • Ti abnormální říší nehybnosti dvojnásobně ničivou. V Letech světové dynamické transformace. Mezinárodně byl československý režim sice opovrhovaný, ale uznávaný a stranická elita, jejíž složení se neměnilo, seděla pevně v sedle. V zemi, na socialistické poměry s relativně slušnou životní úrovní panoval klid.

Více z pořadu