Jak to bylo doopravdy

Jakou roli hrál za války exilový předseda vlády a kněz Jan Šrámek?

Jak to bylo doopravdy

Jakou roli hrál za války exilový předseda vlády a kněz Jan Šrámek?
Jan Šrámek u rozhlasového mikrofonu (nedatováno)

Plus

Události naší historie bývají spojovány se symbolickými jmény. Proto, když slyšíte 2. světová válka a československý exil v Londýně – vybaví se vám jméno prezidenta Edvarda Beneše. Nebyl na to ale sám.
Ivana Chmel Denčevová

Účinkuje: historik Michal Pehr
Připravila: Ivana Chmel Denčevová
Režie: Michal Bureš
Premiéra: 2020-11-30

Více z pořadu