Jak to bylo doopravdy

Gestapák, který pomáhal Čechům? Adolf Kolínský podporoval ve vězení Fučíka i Eliáše

Jak to bylo doopravdy

Gestapák, který pomáhal Čechům? Adolf Kolínský podporoval ve vězení Fučíka i Eliáše
1939, Adolf Hitler shlíží z okna Pražského hradu

Plus

V březnu roku 1939 skončila definitivně existence prvorepublikového Československa. Vznikl Protektorát Čechy a Morava a samostatný Slovenský štát. Začalo období nacistické okupace, které se promítlo do života všech obyvatel území.
Ivana Chmel Denčevová

Účinkuje: historik Jaroslav Nečas
Připravila: Ivana Chmel Denčevová
Dramaturgie: Hynek Pekárek
Režie: Michal Bureš
Premiéra: 2018-05-28

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají