Interview Plus

Politický filozof Deneen: Liberalismus selhal. Zničil základy toho, co můžeme považovat za pilíře dobrého života

Interview Plus

Politický filozof Deneen: Liberalismus selhal. Zničil základy toho, co můžeme považovat za pilíře dobrého života
Demonstrace v USA proti omezení možnosti podstoupit umělé přerušení těhotenství

Plus

Liberalismus selhal a jeho éra končí. Tvrdí to politický filozof Patrick Deneen, který svou prací dráždí levici i pravici a nabízí provokativní koktejl myšlenek. „S kritikou, která se v mé knize objevuje, souhlasí lidé z různých částí politického spektra. Ale vždy jen s tou částí, která potvrzuje jejich přesvědčení. Tu část liberalismu, které jsou oddaní, se snaží bránit,“ uvádí.
Jan Kaliba

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají