Zprávy ze Severu

Vedení Ústí nad Labem změnilo názor na zastavení některých investic – vybralo k realizaci akce za 100 milionů korun

Zprávy ze Severu

Vedení Ústí nad Labem změnilo názor na zastavení některých investic – vybralo k realizaci akce za 100 milionů korun
Magistrát města Ústí nad Labem

Sever

Radní města Ústí nad Labem vybrali investice zhruba za 100 milionů korun, které se uskuteční. Změnili tak své dřívější rozhodnutí kvůli očekávanému propadu příjmů pozastavit realizaci připravených akcí, na které město nemělo dotace.
Gabriela Hauptvogelová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají