Informace ze severu Čech

Ústecká univerzita zahájila nový akademický rok. Otevřelo se i Centrum přírodovědných a technických studií

Informace ze severu Čech

Ústecká univerzita zahájila nový akademický rok. Otevřelo se i Centrum přírodovědných a technických studií
Centrum přírodovědných a technických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkně

Sever

Nové Centrum přírodovědných a technických studií v Ústí nad Labem ožilo studenty. Moderní laboratoře a posluchárny přírodovědecké fakulty a fakulty životního prostředí v univerzitním kampusu jsou dokončené už rok. Kvůli uzavření škol je ale zatím studenti a učitelé využili jen při zkouškách.
Jana Vitásková

Více z pořadu