Informace ze severu Čech

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem slaví 30 let od svého založení

Informace ze severu Čech

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem slaví 30 let od svého založení
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Sever

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem oslavuje 30 let existence. Původně ve městě byla jen fakulta – pedagogická. Od 28. září 1991 přibyly další dvě – fakulta sociálně ekonomická a fakulta životního prostředí.
Gabriela Hauptvogelová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají