Zprávy ze Severu

Teplice chtějí rozšířit třídění kuchyňského odpadu, zatím se týká sedmi bytových domů

Zprávy ze Severu

Teplice chtějí rozšířit třídění kuchyňského odpadu, zatím se týká sedmi bytových domů
Kuchyňský odpad

Sever

Zkušební třídění kuchyňského odpadu se v Teplicích osvědčilo. Za první půl rok svozová firma od sedmi paneláků odvezla do kompostárny devět tun odpadků, které by jinak skončily v kontejnerech na komunální odpad.
Jana Vitásková

Více z pořadu