Zprávy ze Severu

Některé školy v Ústeckém kraji mají ještě volno. To ale dělá často rodičům problémy

Zprávy ze Severu

Některé školy v Ústeckém kraji mají ještě volno. To ale dělá často rodičům problémy
Prázdná třída

Sever

Některé školy v Ústeckém kraji mají v těchto dnech ředitelské volno. Jejich ředitelé využili svého práva a udělili ho z různých důvodů. Některým rodičům tak ale způsobili těžkosti. Většinou se totiž neotevřely ani družiny nebo školní jídelny. Rodiče pak musí řešit, kdo se o jejich děti ve dnech volna postará.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají