Zprávy ze Severu

Distanční výuka prohloubila rozdíly ve vzdělání žáků. Hůř jsou na tom ti ze sociálně vyloučených lokalit

Zprávy ze Severu

Distanční výuka prohloubila rozdíly ve vzdělání žáků. Hůř jsou na tom ti ze sociálně vyloučených lokalit
Školák je unavený z domácí výuky

Sever

Po návratu do škol se ukazuje, že distanční výuka prohloubila obtíže se zvládáním učiva u některých dětí ze sociálně vyloučených lokalit v Ústí nad Labem. Vyplývá to ze zkušeností organizace Člověk v tísni.
Gabriela Hauptvogelová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají